Dotacje dla bezrobotnych

Ubezpieczenie

Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych aspektów podczas wypoczynku z podopiecznymi. Mając to na uwadze, możliwe jest objęcie absolwenta kursu ubezpieczeniem OC wychowawców na warunkach określonych przez ERGO HESTIA S.A.. W ramach ubezpieczenia kursant otrzymuje dodatkowo indywidualną legitymację plastikową z numerem polisy oraz numerem posiadanych kwalifikacji zawodowych. Przed wygaśnięciem ochrony ubezpieczeniowej, kursant ma możliwość przedłużenia ubezpieczenia na kolejny rok. Kwalifikacje kierownika/wychowawcy ważne są bezterminowo, bez względu na okres trwania polisy.

 

WAŻNE: Uzyskując ww. świadczenie, obejmujesz ochroną nie tylko siebie, ale i swoich podopiecznych. Każdy wypoczynek obarczony jest ryzykiem nieszczęśliwych wypadków oraz losowych zdarzeń. Warto antycypować zagrożenia i ich negatywne skutki. Każdy z ww. przykładów może pociągać za sobą konsekwencje finansowe oraz prawne. W tym wypadku poniesie je za Ciebie ubezpieczyciel.

Ubezpieczenie zapewnia Ci komfort psychiczny i finansowy na wiele sytuacji, które wcale nierzadko mają miejsce na wypoczynkach zorganizowanych oraz zdecydowanie większą renomę na rynku, która nie tylko przełoży się bezpośrednio na zwiększenie zaufania Twoich pracodawców oraz rodziców podopiecznych, ale i zwiększenie wynagrodzenia za sprawowanie funkcji wychowawcy na wypoczynku. Najczęściej ubezpieczenie OC wychowawcy jest obligatoryjnym wymogiem pracodawcy do zatrudnienia jako wychowawca/kierownik wypoczynku, a jego koszt przekracza kilkaset złotych.

OC WYCHOWAWCÓW – OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA:
POBIERZ

Dla kogo?
Ubezpieczenie kierowane jest do wychowawców oraz kierowników wypoczynku.
OC Wychowawcy obejmuje m.in. takie zdarzenia jak:
• Powstanie szkód spowodowanych przez podopiecznych (wybita szyba, uszkodzony sprzęt rekreacyjny, zniszczony pokój itp.)
• Uraz podopiecznego (zwichnięcie, złamanie itp.)
• Długotrwały uszczerbek na zdrowiu podopiecznego (zwolnienie wychowawcy z opłacania renty osobie poszkodowanej itp.)
• Zajście w ciążę podopiecznego (żądania rodziców dziecka dot. Zadośćuczynienia, alimenty itp.)

Korzyści:
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu powstałe z wypadków mających miejsce w okresie ubezpieczenia, wynikających z wykonywania czynności zawodowych wychowawcy, w tym:
• odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową,
• szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,
• koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędne koszty obrony sądowej (pokrywane ponad sumę gwarancyjną).

Zalety kursu On-Line

zalety
Oszczędzasz czas i pieniądze...

Dodatkowo zapewniamy

zalety
Zaświadczenie w cenie kursu...

Przebieg kursu

zalety
Egzaminator przyjedzie do Ciebie!

Wymagania

zalety
Ukończone 18 lat i szkoła średnia...